Lojistik
Lojistik

Boytrans Lojistik; çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlere dayalı sürdürülebilir yeşil lojistik dengesini kurmayı planlamaktadır.

Boytrans'ın gösterdiği çevresel ve sosyal hassasiyet; enerji kullanımı ve çevreye etkileri, doğaya verilen zararların azaltılması, yeni çevre stratejileri, egzoz, emisyon, yakıt, elleçleme, paketleme, tersine lojistik, tedarik zinciri yönetimi, geri dönüşüm, ulaştırma, ses, ışık vb. konuları içermektedir.

Yurt İçi Taşıma Hizmetleri
  • Şehirler arası komple taşıma hizmetleri
  • Mikro taşımalar
  • Parsiyel taşımalar
  • Konteyner taşımaları
  • Sıvı hammadde taşımaları
  • Proje taşımaları
Yurt Dışı Taşıma Hizmetleri

Boytrans Lojistik, AB normlarına sahip özmal ve kendi standartlarına sahip tedarikçi filosu ile Türkiye'den Polonya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye çift şoför ve alternatif güzergâh uygulamaları sunarak komple ürün taşımaları, parsiyel ürün taşımaları ve proje taşımaları gerçekleştirmektedir.