Eğitim ve Kariyer Gelişim

Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. olarak tüm açık ve yeni oluşturulan pozisyonları öncelikle kendi bünyemizdeki insan kaynağı, yani çalışanlarımız ile kapatmayı amaçlıyoruz. Kariyer Yönetim Sistemimiz ile, prensiplerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın potansiyellerine, performanslarına, bilgi, beceri ve davranışlarına odaklanarak değerlendirme yapmayı ve çalışanlarımızın gelişimini de esas alarak üst kademe pozisyonlara liyakat sahibi çalışanlarımızı çıkarmayı amaçlıyoruz.

Boş olan yönetici kadrolarına ve uzman unvanındaki pozisyonlara öncelikle şirket içi adayları (şirket çalışanları), uygun aday yoksa grup içi adayları (grup şirket çalışanları) Değerlendirme Merkezi Uygulamasına göre değerlendiriyoruz.

  • Genel Yetenek Testi
  • Job Fit + Persona Envanteri veya LEIT Liderlikte Duygusal Zeka Envanteri
  • Prensip Bazlı Mülakat
  • Vaka Analizi
  • Çalışan Görüşmesi (Rol Oyunu)
  • Uzmanlık Projesi gibi değerlendirme araçlarından birkaçını, terfi edilecek unvana göre uyguluyoruz.
Eğitim Chart

Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. olarak, tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi Erciyes Anadolu Akademi çatısı altında topluyoruz. Erciyes Anadolu Akademi kapsamında çeşitli online (e-öğrenme) ve sınıf içi eğitim programları oluşturarak çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlıyoruz.

Erciyes Anadolu Akademi, çalışanlarımıza sürekli öğrenmeyi mümkün kılan, iş performansına doğrudan etki eden dijital eğitim ve gelişim platformumuzdur. Çalışanlarımızın online (e-öğrenme) eğitimlere https://erciyesakademi.com adresinden istedikleri zamanda, istedikleri yerden ve istedikleri araçla ulaşarak faydalanmalarını sağlıyoruz.

Her yıl çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek için sınıf içi eğitimler, yasal zorunlu eğitimler ve mesleki eğitimler düzenliyoruz. İşe yeni başlayan çalışanlarımıza işe daha kolay adapte olabilmelerini sağlamak için şirket tanıtımı, süreçlerin ve sistemlerin anlatıldığı oryantasyon eğitimleri veriyoruz. Terfi sürecine girmiş tüm çalışanlarımıza ataması onaylansın veya onaylanmasın Kişisel Gelişim Planları hazırlıyoruz. Bu planlar doğrultusunda çok çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri planlıyor ve çalışanlarımıza uyguluyoruz: online eğitimler, makaleler, kitaplar, filmler vs.