Ücret ve Yan Haklar

Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. olarak şirket hedefleri ve organizasyon yapısı ile bütünleşik, unvan ve kişiden bağımsız, yapılan işin esas alındığı bir iş değerlendirme sistemi uyguluyoruz. Bu sistem ile işe alma ve rotasyon, kariyer yönetimi gibi diğer süreçlerimize destek olmayı amaçlıyoruz.

Ücret ve yan haklar politikamızın amacı, çalışanlarımızın toplam gelirlerinin güncel ücret piyasasına göre belirlenmesini sağlamaktır.

Çalışanlarımıza yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ücrete ek olarak; tamamlayıcı sağlık veya özel sağlık sigortası, araç tahsisi & akaryakıt desteği, mobil telefon & şirket hattı desteği gibi yan haklar ile markalarımızın ürünlerinden indirimli yararlanma fırsatı sunuyoruz.