Yönetim Kurulu
Yusuf ÖKSÜZÖMER
Y.K. Başkanı
Cemal OKUMUŞ
Y.K. Başkan Yrd.
Doç. Dr. Alpaslan Baki ERTEKİN
Y.K. Üyesi & Ceo
Yücel KAHRAMAN
Y.K. Üyesi
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU
Y.K. Üyesi
Süleyman Özdemir
Y.K. Üyesi